گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/02/17 - 14:20
كد :7

نرخ ارز و طلا مورخ 1397/02/17

نرخ ارز و طلا مورخ 1397/02/17

منبع خبر : http://www.tgju.org/currency
تلفن :
40-43 75 43 65 21 98+

98 29 336 919 98+
ایمیل :
 info@kayersanat.com
 sales@kayersanat.com
آدرس :
Kayer Sanat Pishgam
No 106,2nd East Str.,Farvardin Blvd.
SafaDasht Ind.City, SafaDasht Shahriar, Iran